REFERENCJE

Dlaczego Klienci nam ufają:

Bezpieczeństwo formalno-prawne
24 MANGEMENT zapewnia przeprowadzenie, wszystkich okresowych i doraźnych przeglądów, uzyskanie atestów, pozwoleń zgodnie z wymogami prawa budowlanego (prowadzenie książki budynku, przeglądy kominiarskie itp.) i innych przepisów (np. UDT) w odniesieniu do obsługiwanych urządzeń, bierze odpowiedzialność za przeprowadzenie niezbędnych legalizacji, kalibracji,

Przejrzystość
Łatwy i szybki dostęp do informacji o aktualnym i przyszłym stanie nieruchomości, realizowany przez bezpośredni kontakt z dedykowaną do obsługi osobą.
Udokumentowany raportami i zestawieniami stan techniczny infrastruktury budynku

Oszczędność
Redukcja kosztów obsługi
Optymalizacja zużycia mediów
Planowanie kosztów w długim okresie czasu

Bezpieczeństwo finansowe
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej