O NAS

24 Management jest spółką, która od 2007 roku specjalizuje się w kompleksowej obsłudze nieruchomości.

Kompleksowe zarządzanie to przejęcie wszystkich obowiązków utrzymania nieruchomości łącznie z  administracją, utrzymaniem technicznym, sprzątaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa.

W ramach czynności zarządczych lub w wyniku realizacji odrębnych umów na administrację wykonujemy z góry ustalone czynności  związane z eksploatacją obiektów, obsługą księgową, prowadzeniem dokumentacji, rozliczeń i sprawozdawczości. Nasi pracownicy w oparciu o posiadane doświadczenie wykonują audyty techniczne nieruchomości  oraz Technical Due Diligence.

 

Motto:  Nasza wiedza – 24 godziny do Państwa dyspozycji

Motto nie jest pustym sloganem bowiem zostało wypełnione treścią potwierdzonych procedur i codziennej praktyki . Sposób myślenia i postępowania każdego naszego pracownika jest skierowany na zaspokajanie Państwa potrzeb, ponieważ za jakość odpowiedzialny jest każdy, bez względu na zajmowane stanowisko.

Doświadczenie w obsłudze budynków potwierdza uzyskany w roku 2009 certyfikat ISO 9001:2008 Zgodnie z wymaganiami 24 Management może stosować znak certyfikacji TUV do 29.04.2015.

 

 

 Spółka udokumentowała wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania jakością w zakresie:

- Zarządzania oraz administrowania nieruchomościami,

- Obsługi technicznej nieruchomości,

- Audytów nieruchomości.

Jednocześnie naszych Klientów zabezpiecza polisa odpowiedzialności cywilnej na kwotę 2000000 PLN oraz indywidualne polisy OC Zarządcy nieruchomości.

Kadra 24 Management to doświadczeni, licencjonowani zarządcy nieruchomości oraz grono sprawdzonych pracowników. Spółka zatrudnia prawie 400 osób w większości na umowę o pracę. Zabezpieczenie socjalne i poszanowanie kodeksu pracy stabilizuje załogę i skłania do przestrzegania etykiety biznesowej i zasad lojalności wobec firmy. Usługi realizuje personel posiadający odpowiednie umiejętności i niezbędne uprawnienia. Zespołami pracowników zarządza grupa doświadczonych inżynierów i techników.

 

 

Działamy na rynku od lat zdobywając doświadczenie w różnych firmach, na różnych płaszczyznach, świadcząc usługi dla różnych Klientów i na różnych nieruchomościach. Naszym celem jest dokładne i kompleksowe rozpoznanie potrzeb i spełnianie oczekiwań naszych Klientów.