ZGŁOŚ USTERKĘ

Dla dodatkowego zapewnienia bezpieczeństwa technicznego obsługiwanych przez nas nieruchomości oferujemy nasznym Klientom możliwość zgłoszania usterek technicznych - innych problematycznych sytuacji - online. Dzięki tej usłudze nasi Kienci otrzymują dodatkową możliwość sprawnego zarządzania nieruchomością, które jest niezbędne dla utrzymania pełnej sprawności infrastruktury teczhnicznej.

Panel zgłoszeniowy został stworzony z myślą o szybkim i prostym systemie powiadamiania o zdarzeniach. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego właściwego dla konkretnej nieruchomości (wybór nieruchomości z listy) zgłoszenie zostanie przyjęte do realizacji w zależności od zaproponowanego trybu. Prosimy o podanie danych kontaktowych i określenie typu usterki poprzez opis jej widocznych skutków.

O usunięciu zgłoszonej usterki będziemy Państwa informowali drogą mailową.

Zgłoszenia bez podania danych osoby zgłaszającej i nr telefonu nie będą rozpatrywane.Wybierz nieruchomość:


Proszę wybrać priorytet:
Opis usterki:
Dane osoby zgłaszającej:
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Email: