AKTUALNOSCI
Uwaga! Zmiana adresu siedziby spółki
2018-11-27, 10:11

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 listopada 2018 roku uległ zmianie adres siedziby spółki 24 Management Zarzadzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Nowy adres spółki:

 

ul. Giuseppe Garibaldiego 4

04-078 Warszawa

 

Jednocześnie informujemy, że pozostałe dane tj. numery telefonów, numery NIP, REGON, KRS, kont bankowych, adresy e-mail pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym, wszelką korespondencję oraz ewentualne przesyłki prosimy kierować na nasz nowy adres.

 

Nowy adres powinien być umieszczany na wszystkich fakturach wystawianych od 20 listopada 2018 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
2018-05-21, 10:05

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Rozporządzenie to jako akt prawa unijnego obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich w sposób bezpośredni w celu ujednolicenia poziomu ochrony danych osobowych.

 

Realizując obowiązek wynikający z powyższego rozporządzenia informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz o prawach przysługujących Państwu w tym zakresie. 

 

Jako 24 Management Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. w świetle przepisów jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

W celu zapewnienia realizacji wszystkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonania praw przysługujących Państwu na mocy rozporządzenia powołaliśmy Inspektora ochrony danych,  z którym można się kontaktować przez e-mail: inspektorochronydanych@zarzadzanie24.eu  

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji łączącej nas umowy oraz wykonania ciążacych na Administratorze obowiazków prawnych, w tym obowiązków pracodawcy  (np.: naliczania wynagrodzeń, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, obrony i dochodzenia roszczeń) wynikających z:

 

a)    ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

b)    ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny,

c)     ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

d)    ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

e)    ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości,

f)      ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku dochodowym od towarów i usług.

 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek prawny, wynikający z obowiązujących przepisów, oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

Odbiorcami Państwa danych są: Finance 24 Management Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. Sp. k w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, księgowej i administracyjnej, podmioty medyczne realizujące usługę badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, podmioty realizujące usługi z zakresu szkoleń bhp, podmioty realizujące usługi szkoleniowe, informatyczne, prawne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  Urząd Skarbowy, Bank Pekao SA i inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie danych osobowych.

 

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione innym odbiorcom, (podmiotom - klientom Administratora), w ramach zawartych umów na świadczenie usług przez Administratora dla tych podmiotów, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tychże umów (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora).

 

Uzyskanie Państwa  danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

 

Przy realizacji łączącej nas umowy będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestrów publicznych ( Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rejestr Przedsiębiorców, Portalu Podatkowym) w zakresie tam upublicznionym w celu potwierdzenia danych, sprawdzenia podmiotu jako płatnika VAT.

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Obecnie nie planujemy też przekazywać ich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez:

 

 • okres realizacji umowy,
 • okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (pracownika, zleceniobiorcy, podatnika, ubezpieczonego),
 • czas niezbędny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (przez okres, po którym roszczenia się przedawniają).

 

Posiadają Państwo prawo do:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych (informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii danych), ich sprostowania (poprawienia),
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przetwarzanych bezpodstawnie),
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych do innego administratora,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.
2017-12-22, 12:12
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziękować
za dotychczasową współpracę
oraz złożyć Naszym Klientom,
Przyjaciołom i Sympatykom
moc gorących życzeń, zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności
WM Dobra Forma 1
2017-11-30, 08:11

Oddział Kraków większy o kolejną Wspólnotę Mieszkaniową Dobra Forma 1.

Dziękujemy za Państwa zaufanie. 

10-lecie 24 Management
2017-11-07, 12:40

Z okazji Jubileuszu 10-lecia Firmy 24 Management Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o. chcielibyśmy podziękować naszym Partnerom oraz Klientom Biznesowym za zaufanie oraz za wieloletnią, owocną współpracę. Aby każdy kolejny rok działalności firmy przyniósł pomyślną realizację założonych celów i satysfakcję z ich osiągnięcia.

Złombol
2017-11-07, 12:35

Tak jak w ubiegłym roku tak i w tym Nasz Dyrektor Oddziału Kraków Jarosław Bembenek uczestniczył w akcji charytatywnej Złombol a Grupa 24 M wspierała naszą Dumę 😊.

Złombol to akcja charytatywna, z której cała uzbierana kwota jest przeznaczona na zakup prezentów, kursów, szkoleń oraz wycieczek dla dzieci z domów dziecka.
Osoby biorące udział w akcji same muszą zadbać o pokrycie wszelkich kosztów podróży, wyżywienia, noclegów. Uczestnicy poruszają się wyłącznie wehikułami rodem z PRL-u (samochody osobowe, ciężarówki, autobusy, motocykle, motorynki), które w razie potrzeby są remontowane w trakcie podróży na koszt podróżujących danym automobilem.

W tym roku uczestnicy startowali z Katowic i dzielnie dojechali do Hiszpanii.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom za wytrwałość i ogromne serce włożone w piękną akcję.

Scanmed S.A. – Szpital Św. Rafała w Krakowie
2017-11-07, 12:33

Nasze profesjonalne działania w zakresie obsługi technicznej pozwoliły na rozszerzenie świadczonych usług o kompleksowe utrzymanie czystości i obsługi pozamedycznej na terenie Szpitala Św. Rafała w Krakowie. Od 09.2017 r. dbamy o utrzymanie czystości na najwyższym poziomie gwarantujące komfort pacjentów oraz pracowników Szpitala, a także jednocześnie kreujemy wizerunek firmy.

Do obsługi zapewniamy specjalistyczne środki czystości, najwyższej jakości innowacyjny sprzęt oraz fachową ekipę sprzątającą.

WM Trybuny Ludów 31
2017-11-07, 12:32

Z radością informujemy, że od 07.2017 do grona naszych Klientów dołączyła Wspólnota Mieszkaniowa Trybuny Ludów 31.

Dziękujemy za Państwa zaufanie, zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby nasza współpraca wyglądała tak pomyślnie jak dotychczas i nie zawiedziemy Państwa!

WM Kordiana 34A
2017-11-07, 12:29

Swoim zaufaniem obdarzają nas kolejni Klienci. Od 01.2017 sprawujemy zarząd powierzony, dbamy o bieżącą konserwację oraz o najwyższą jakość czystości na Nieruchomości Wspólnota Mieszkaniowa Kordiana 34 A.

WM Pasaż Podgórski II
2017-11-07, 12:20

Oddział Kraków rośnie w siłę. Od 12.2015 zarządzamy Wspólnotą Mieszkaniową Pasaż Podgórski II mieszczącą się przy ul. Romanowicza 5 w Krakowie. Sprawujemy tam zarząd powierzony, dbamy o bieżącą konserwację oraz świadczymy usługi sprzątania. Nasi administratorzy zajmują się obsługą i administracją nieruchomości codziennie i są dostępni w każdej chwili.  

DB Schenker
2017-11-07, 12:11

Od 2015 roku prowadzimy kompleksową obsługę Nieruchomości jednej z największych operatorów logistycznych spółek DB Schenker sp. z o.o.. Odpowiadamy za bieżącą obsługę techniczną, utrzymanie czystości oraz odśnieżanie.

DB Schenker sp. z o. o. jest nowoczesną, znaną na całym świecie spółką oferującą szerokie spektrum rozwiązań logistycznych, transport lądowy, lotniczy, oceaniczny oraz magazynowanie.   

Ciesząc się dobrą współpracą oraz zaufaniem ze strony DB Schenker sp. z o. o. zostały nam powierzone do kompleksowej obsługi kolejne placówki:

 • Oddział Pyskowice (od 05.2016 r.)
 • Oddział Lublin (od 09.2016 r.)
 • Oddział Kielce (od 09.2016 r.)
 • Oddział Olsztyn (od 11.2016 r.)
 • Oddział Koszalin (od 02.2017 r.)
Gepard Biznesu 2014
2015-11-13, 10:11

Z przyjemnością informujemy, że 24 Management otrzymał statuetkę GEPARD BIZNESU 2014. Wyróżnienie zostało przyznane przez Instytut Nowoczesnego Biznesu za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej firmy.

Certyfikat ISO 2015
2015-05-28, 11:05

Potwierdzeniem  wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, jest przyznanie przez TÜV Rheinland kolejnego certyfikatu ISO 9001:2008. Proces certyfikacyjny zakończył się pełnym sukcesem w kwietniu 2015 roku. Zakres świadczonych usług objętych certyfikatem: zarządzanie i administrowanie obiektami, audyt nieruchomości, obsługa techniczna nieruchomości oraz usługa utrzymania czystości nieruchomości. Znak jakości ISO towarzyszy nam od początku istnienia firmy.

Szpital ORTOPEDICUM w Krakowie – ochrona obiektu
2015-03-23, 14:03

Od marca 2015 rozszerzono kompleksową obsługę centrum ortopedyczno-rehabilitacyjnego ORTOPEDICUM w Krakowie o usługi ochrony.

Rozbudowa Szpitala i oddanie do eksploatacji trzeciego budynku szpitalnego spowodowało konieczność reorganizacji ochrony nieruchomości.

   W ramach podjętej współpracy firma SECURITY 24 Management wykona audyt bezpieczeństwa w celu analizy stanu

   bezpieczeństwa obiektu, optymalizacji procedur organizacyjnych oraz podniesieniem jakości świadczonych usług.

Ochrona fizyczna Obiektu będzie wspomagana przez zmotoryzowane grupy interwencyjne.

Wspólnota Mieszkaniowa ADRIA 1
2015-03-23, 13:03

Praga Południe to jedna z najciekawszych warszawskich lokalizacji gdzie Dom Development S.A. buduje osiedla mieszkaniowe. Szybką komunikację z całą Warszawą zapewniają Most Siekierkowski i ważne trasy dojazdowe.

Osiedle ADRIA 1 to zespół budynków z 260 lokalami mieszkalnymi i usługowymi.

Od 1 marca zarządzamy tą nieruchomością zlokalizowaną przy ul. Jugosłowiańskiej 15 w Warszawie.

W dalszej kolejności 24 Management zadba o utrzymanie czystości, obsługę techniczną obiektu i ochronę.

 

HARD ROCK CAFE
2015-03-23, 12:03

Otwarta w 2007 roku w Złotych Tarasach Hard Rock Cafe Warsaw była pierwszą  ze 175 restauracji sieciowych w Europie Centralnej i jedyną w Europie, w której mieści się profesjonalne studio radiowe,  z którego codziennie nadawane są programy na żywo Antyradia oraz transmisje koncertów.

Utrzymanie czystości w tak prestiżowym obiekcie zostało powierzone 24 Management od marca 2015.

Usługi 24 Management obejmują już wszystkie segmenty rynku utrzymania czystości od szpitali, bloków operacyjnych przez restauracje i obiekty komercyjne, banki i biurowce do przemysłu i obiektów mieszkalnych.

Pełne spektrum profesjonalnego serwisu utrzymania czystości!

Umowa na obsługę techniczną obiektów Przedsiębiorstwa Wydawniczego „RZECZPOSPOLITA”
2015-03-23, 12:03

Rzetelnie przygotowane procedury działania i przejęcie odpowiedzialności za stan techniczny obiektu zaowocowały umową z PW „RZECZPOSPOLITA”S.A.  Od marca  24 MANAGEMENT prowadzi kompleksową obsługę techniczną nieruchomości. W zakresie obowiązków naszych serwisantów jest utrzymywanie sprawności infrastruktury technicznej budynków zlokalizowanych przy al.Jerozolimskich.

24 MANAGEMENT zorganizował obsługę prewencyjną i Help Desk umożliwiający bezzwłoczne działanie w wielopiętrowym budynku i oficynach. Dla lepszej komunikacji z Klientem udostępniono możliwość zgłaszania usterek z dowolnego urządzenia mobilnego przez stronę www.zarzadzanie24.eu w zakładce ZGŁOŚ USTERKĘ. 

PODZIĘKOWANIA OD OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ w Krakowie
2015-02-17, 10:04

24 MANAGEMENT WSPIERA UCZNIÓW
2015-01-15, 14:12

24 Management z niebywałą przyjemnością wsparło inicjatywę Uczniów Gimnazjum nr 1 im. Roberta Szumana w Warszawie polegającą na zorganizowaniu Kiermaszu Świątecznego. Kreatywność uczniów była dla nas budująca, a radość i satysfakcja z widocznych wyników działania impulsem i motywacją  do kolejnych tak zacnych przedsięwzięć.

24 MANAGEMENT WSPIERA UCZNIÓW

24 SECURITY - GOTOWI DO DZIAŁANIA
2014-09-29, 15:10

Nowe spółki Grupy 24 Managment powołane do życia w czerwcu 2014 r. są aktualnie gotowe do świadczenia usług. We wrześniu 2014 r. spółka 24 Security, która zajmować sie będzie świadczeniem kompleksowych usług ochrony mienia, otrzymała niezbędną koncesję i może już oficjalnie działać na rynku. Uzyskanie koncesji zwiazane było z  długotrwałą, drobiazgową i skruplatną procedurą ministerialną, którą spółka 24 Security przeszła bez zastrzezeń. Aktualnie trwają prace nad pierwszymi kontraktami niniejszej spółki, które podpisane będą prawdopodnobnie jeszcze w tym roku. Gratulujemy Zarządowi spółki uzyskania koncesji i życzymy kolejnych sukcesów.   

PIERWSZY KONTRAKT FIRMY 24 FACILITY MANAGEMENT
2014-08-21, 09:10

Z radością informujemy iż firma 24 Facility Mangagement - nowa spółka z "rodziny" 24 Management Zarządzanie Nieruchomościami- podpisała swój pierwszy kontrakt dotyczący zarządzania nieruchomością komercyjną. Umowa ta dotyczy komplekoswej obsługi administracyjnej budynku biurowego znajdującego się przy ul. Puławskiej 99A w Warszawie. Ten prestiżowy i kameralny zarazem budynek biurowy jest własnością firmy Lukullus z którą rzeczony kontrakt został zawarty. Życzymy spółce 24 Faciility Management dalszych sukcesów i kolejnych kontraktów.

 

NOWE SPÓŁKI W RODZINIE 24 MANAGEMENT
2014-07-12, 15:08

GRUPA 24 - NOWE SPÓŁKI 24 MANAGEMENT

 

W wyniku rozwoju 24 Management Zarządzanie Nieruchomościami, Zarząd spółki podjął strategiczną decyzję o powołaniu nowych podmiotów wchodzących w skład Grupy 24 Management. Powołanie nowych spółek ma na celu dywersyfikację oraz specjalizację usług świadczonych dotychczas przy jednoczesnym pozyskaniu nowych obszarów rynku związanych bezpośrednio i pośrednio szeroko rozumianą obsługą nieruchomości. W skład grupy 24 Management wchodzą następujące spółki:

 • 24 Finance – profesjonalna obsługa księgowa nieruchomości oraz pełna obsługa finansowa podmiotów zewnętrznych,

 • 24 Facility Management – kompleksowe zarządzanie nieruchomościami wraz z usługami technicznymi, inżynierskimi i audytorskimi.

 • 24 Security  - kompleksowe i licencjonowane usługi ochrony nieruchomości i mienia, realizacja i projekty systemów p-poż i monitoringu.

Liczymy na szybki rozwój powołanych do życia spółek i jesteśmy przekonani iż osiągną one sukces porównywalny ze „spółką matką” 24 Management Zarządzanie Nieruchomościami.

ROZSZERZENIE USŁUG DLA SZPITALA ORTOPEDIKUM W KRAKOWIE
2014-06-13, 09:08

Rozszerzenie usług dla Szpitala ORTOPEDICUM  w Krakowie

Od maja 2014 rozszerzono kompleksową obsługę centrum ortopedyczno-rehabilitacyjnego ORTOPEDICUM w Krakowie o prowadzenie kawiarni-baru.

Bar oferuje bogate menu z licznymi przekąskami i napojami. W miłej atmosferze korzystają z niego przede wszystkim pracownicy i pacjenci Szpitala.

Od września bar czynny będzie od godz. 8.00 do 19.00.

 

 

PRZEDSTAWICIELE 24 MANAGEMENT NA SZKOLENIU DYREKTORÓW SZPITALI
2014-05-28, 11:08

Przedstawiciele 24 MANAGEMENT na szkoleniu Dyrektorów Szpitali

 

W dniach 21 - 23.05.2014. w Bytomiu odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Administracyjnych, Eksploatacyjnych, Technicznych w Podmiotach Leczniczych zorganizowany przez Polskie Centrum Edukacji. W tematyce szkoleń, w trzech sesjach przewijały się kwestie optymalnego eksploatowania urządzeń infrastruktury technicznej i medycznej Szpitali.

 

Nasi przedstawiciele po raz kolejny zostali zaproszeni na  zjazd  z prezentacją pt. „Optymalizacja kosztów obsługi urządzeń infrastruktury szpitala”.

 

Wystąpienie przygotowane na bazie informacji z wielu audytów technicznych Szpitali oraz eksploatacji Szpitala św. Elżbiety w Warszawie, Szpitala św. Rafała w Krakowie i Kliniki ORTOPEDICUM w Krakowie zostało pozytywnie przyjęte. Prezentowane przez Bogusława Jękota przykłady i zdjęcia doskonale ilustrowały omawiane zagadnienia. W części związanej z optymalizacją eksploatacji urządzeń medycznych głos zabrały panie Ewa Więcek i Izabela Nasternak reprezentujące współpracującą z nami firmę Simply Project. 

 

Certyfikat ISO 2014
2014-05-10

Potwierdzeniem stabilności w dziedzinie jakości świadczonych usług przez firmę 24 Management Zarządzanie Nieruchomościami jest przyznanie poraz kolejny certyfikatu ISO będącego zwieńczeniem auditu zewnętrzego z marca bieżącego roku. W ślad za rozwojem firmy podąża wzrost zakresu auditu certyfikującego który z roku na rok obejmuje swymi procedurami nowo obsługiwane obiekty, ale również szereg nowych usług które świadczymy swoim klientom na najwyższym poziomie, czego potiwierdzeniem jest znak jakości ISO towarzyszący 24 Management Zarządzanie Nieruchomościami od początków istnienia firmy.

 

AUDYT TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI STEINBACHER IZOTERM
2014-04-28, 16:52

Audyt techniczny nieruchomości Steinbacher Izoterm

 

Audyt techniczny wykonany w kwietniu 2014 dotyczył zespołu budynków Steinbaher Izoterm. Celem audytu było sprawdzenie i ocena aspektów technicznych eksploatacji infrastruktury  budynków.

Steinbaher Izoterm Sp. z o.o.  polsko-austriacka firma  jest wiodącym producentem produktów termoizolacji budowlanych i technicznych. Przedmiotem działalności jest dostarczanie na rynek materiałów termoizolacyjnych o wysokich parametrach technicznych i użytkowych.

Audyt Steinbaher Izoterm został rozszerzony o zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem pracy. Aktualnie kontynuowana jest współpraca ze Steinbaher Izoterm w tym zakresie.

 

24 MANAGEMENT - HISTORIA NIEUSTANNEGO ROZWOJU
2014-02-25, 07:03

Firma 24 Management funkcjonuje na rynku obsługi nieruchomości zaledwie od 7 lat. Początki były skromne jednak wiara w możliwości rozwoju oraz ciężka praca sprawiły, iż zarządzamy aktualnie pakietem nieruchomości o łącznej wielkości około 500 000 m2. Naszymi klinetami są duże i uznane firmy, które powierzyły nam obsługę nieruchomości których są właśicielami (min. PKO BP, BBI Development,  DomDevelopment, Saturn, Curtis, Hortex...).

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim firmom z którymi udało nam się do tej pory współpracować oraz osobom, które mieliśmy przyjemność spotkać na swojej drodze. Szczególne podziękowania dla całego wspaniałego zespołu pracowików 24 Management Zarządzanie - to dzięki ich świetenej pracy nasz firma rozwija się tak dynamicznie. 

 

 

 

PEKAES NOWYM KLIENTEM 24 MANAGEMENT
2014-01-19, 18:03

W grudniu 2013 r. wdrożono umowę na wsparcie administracji i kompleksową obsługę techniczną z PEKAES S.A. jednym z największych operatorów logistycznych w Polsce, świadczących usługi od 1958 roku. Usługa realizowana jest w centrach logistycznych PEKAES S.A. zlokalizowanych w Błoniu pod Warszawą, Słubicach, Szczecinie, Śremie, Trzebnicy, Czechowicach-Dziedzicach, Tychach i w samej Warszawie. We wszystkich lokalizacjach obsługę wykonują zespoły pracowników 24 MANAGEMENT współpracując z dyrektorami placówek. Obsługa ukierunkowana jest na utrzymanie sprawności technicznej urządzeń przeładunkowych (bram, doków, ramp) i całej infrastruktury technicznej.

Łącznie obsługą objęto prawie 80.000, m2 powierzchni magazynowych i biurowych.

Dla sprawnej komunikacji między stronami uruchomiono aplikację pManager stworzony w Nixus Development. Platforma jest gotowa na duże i wymagające projekty używając najnowszych technologii przetwarzania w chmurze, architekturę oprogramowania, czy najnowsze szyfrowanie danych.

Przewidujemy dalszą współpracę z PEKAES w nowych lokalizacjach i w innych obszarach.

 

APART HOTEL - NOWA NIERUCHOMOŚĆ OBSŁUGIWANA PRZEZ 24 MANAGEMENT
2013-12-03, 12:16

Firma 24 Management rozpoczęła kompleksową obsługę nieruchomości Apart Hotel ulokowanej na ulicy Felińskiego w Warszawie (Żoliborz). Ekskluzywna nieruchomość posiada przestrzeń rekreacyjną wyposażoną w basen i fitness. Na tym etapie współpraca 24 Management z właścicielem nieruchomości dotyczy pełnej obsługi technicznej i administracyjnej. 

 

 

EUROPOL-GAZ NOWYM KLIENTEM 24 MANAGEMENT
2013-07-10, 18:07

Z wielką radością informujemy, iż od lipca 2013 r. naszym nowym klientem jest firma EUROPOL-GAZ, która jest potentatem na polskim rynku energetycznym. Na początkowym etapie współpracy 24 Management będzie zajmowało się świadczeniem kompleksowej obsługi technicznej dla centrum szkoleniowo-konferencyjnego Europol-Gazu znajdującego się w podwarszawskiej Falenicy. Świadczenie usług dla tak dużego podmiotu jest niewątpliwym prestiżem dla naszej firmy, którego doświadczać możemy dzięki realizowaniu naszej polityki jakości oraz posiadaniu odpowiednich procedur regulujących jakość i monitorowanie świadczonych przez nas usług. Dodatkową i bardzo ważną okolicznością, która pozwaliła nam uzyskać kontrakt z EUROPOL-GAZEM jest również coraz większa rozpoznawalność marki 24 Management na polskim rynku obsługi nieruchomości oraz niezwykle pozytywna opinia naszych klinetów dotycząca owocnej i skutecznej współpracy. 

 

NOWY KONTRAKT Z FIRMĄ MACROLOGIC S.A.
2013-06-22, 18:07

Choć wakacje już za pasem 24 Management Zarządzanie Nieruchomościami nie zwalnia tempa i pozyskuje nowego dużego klienta. Od lipca 2013 r. rozpoczynamy świadczenie usługi daily cleaning service dla 1 500 m2 powierzchni biurowej w głównej siedzibie spółki MACROLOGIC S.A. w Warszawie - firma jest jednym z liderów rynku programów komputerowych dla firm. Dziękujemy za zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni i mamy nadzieje, iż będzie to początek świetnej współpracy.

 

UROCZYSTE OTWARCIE SZPITALA ŚW. ELŻBIETY W WARSZAWIE
2013-06-05, 18:07

Dnia 27 maja 2013 r.,mieliśmy zaszczyt wziąć udział w oficjalnym i podniosłym otwarciu Szpitala św. Elżbiety - Mokotowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., który mieści się w zrewitalizowanym obiekcie dawnego Szpitala Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul. Goszczyńskiego w Warszawie.

Nasza firma współpracuje ze szpitalem już od etapu budowlanego tej jakże ważnej dla Warszawy inwestycji. Spółka 24 Management specjalizująca się w obsłudze wymagających nieruchomości jakimi niewątliwie są obiekty należące do obszaru służby zdrowia (świadczymy usługi facility management dla szpitala Ortopedicum w Krakowie, wykonaliśmy również liczne specjalistyczne audyty dla min. Szpitala Bródnowskiego, Szpitala w Międzylesiu i wielu innych) zajmować sie będzie w szpitalu św. Elżbiety kompleksową obsługą techniczną oraz specjalistycznym utrzymaniem czystości. Wraz z rozwojem placówki planowane jest przejęcie dodatkowoych usług. Należy zaznaczyć, iż niniejsza uroczystość była również niewątpliwym prywantym sukcesem firmy 24 Management, której czynne zaangażowanie już w początkowym etapie niniejszej inwestycji zostało docenione i nagrodzone kontraktem z którego satysfakcja jest tym większa - nad całością procesu pozyskiwania kontraktu czuwał osobiście Prezes 24 Management Pan Mirosław Bubula.

W ceremonii udział wzięli przedstawiciele instytucji państwowych oraz władz kościelnych. Poświęcenia szpitala dokonał Jego Eminencja ks. Kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski, a uroczystość prowadziła znana dziennikarka Anna Popek. W części oficjalnej odbył sie panel dyskusyjny poświęcony możliwością współczesnej chirurgii plastycznej, którego ekspertem była Pani Doktor Elżbieta Radzikowska. W części bankietowej posłuchać można było pieknych arii operowych. Tak wielkie otwarcie poświęcone jest równie wielkiemu szpitalowi w którym funkcjonować będą oddziały ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii onkologicznej i ogólnej, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, laryngologii i fonochirurgii z pododdziałem laryngologii dziecięcej, nefrologii, neurochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, onkologii chorób piersi i chirurgii rekonstrukcyjnej, proktologii oraz urologii (uroonkologii), a także poradnie specjalistyczne. Lecznica jest pierwszym ośrodkiem w Polsce posiadającym urządzenie NanoKnife, wykorzystujące nowatorską metodę nietermicznejablacji, działającą w oparciu o nieodwracalną elektroporację błony komórkowej.

24 MANAGEMENT HONOROWYM MECENATEM ALBUMU "PIOSENKI O WARSZAWIE"
2013-05-14

Jednym z najistotniejszych elementów polityki firmy 24 Management Zarządzanie Nieruchomościami obok jakości świadczonych usług jest wieloaspektowe wspieranie środowiska biznesowego w którym funkcjonujemy. Dlatego też angażujemy się czynnie w działalność non profit i wspieranie wielu ciekawych pomysłów oraz inicjatyw których realizacja wpłynąć może na wzbogacenie wielu sfer życia które związane są z przestrzeniami w których funkcjonujemy. Uważamy za naturalne wspieranie i dzielenie się owocami naszych sukcesów dla celów społecznych i kulturalnych, które mogą służyć ludziom przy których i dla których funkcjonuje nasza firma. Dlatego też z wielką przyjemnością 24 Management objęło honorowym mecenatem projekt muzyczny pt. Piosenki o Warszawie, który stworzony został przez znanych i cenionych artystów którzy od lat związani ze stolicą (min. Muniek Staszczyk, Krzysztof Varga, Lesław z zespołu Komety….) i poświęcony jest w całości dzisiejszej Warszawie. Płyta została przyjęta bardzo entuzjastycznie zarówno przez publiczność jak i krytyków, którzy uznali bezsprzecznie że jest to album uniwersalny i ponadczasowy. Jako 24 Management gratulujemy artystom sukcesu i świetnego albumu oraz cieszymy się wielce iż możemy  uczestniczyć w tworzeniu tak ważnych wydarzeń kulturalnych.

Więcej informacji o albumie Piosenki o Warszawie na stronie: www.leslawiadministratorr.pl

 


Zawody kartingowe o puchar Dyrektora Oddziału Krakowskiego
2013-04-30

24 kwietnia 2013 na torze gokartowym ELIKART M w Krakowie odbyły się zawody o puchar Dyrektora Oddziału Krakowskiego. Na torze o długości 250 m rywalizowali krakowscy pracownicy obsługi technicznej 24 MANAGEMENT. Mając do dyspozycji cztery gokarty klasy Sport - SODI RX7 Pro z silnikami Honda 9KM każdy z uczestników wykonał przejazdy na każdej z maszyn. W trakcie jednej sesji z prędkościami do 85 km/h wykonywano kilkanaście okrążeni toru. Najlepsi uzyskiwali czasy w granicy 25 sekund / okrążenie. Zawody zorganizował Dyrektor Oddziału Krakowskiego – Jarosław Bembenek. Mimo ryku silników, spalin i dużego wysiłku fizycznego wszyscy świetnie się bawili. Rywalizacje i puchar wygrał Michał Romański, pozostałe miejsca:

2. Piotr Kochański

3. Janusz Błażejczyk

4. Jacek Kuc

5. Janusz Litera

6. Mieczysław Stawowy

7. Stanisław Strzeboński

8. Zbigniew Górski

Zawody obserwował Bogusław Jękot.

AUDYT CERTYFIKUJĄCY ISO 9001
2013-03-27

W dniu 25 marca odbył się w firmie 24 Management Zarządzanie Nieruchomościmi zewnętrzny audyt certyfikujący system ISO 9001. W porównaniu do zeszłego roku zwiększył znacznie zakres certyfikowanych usług w związku z tym audyt miał bardziej złożoną strukturę niż w poprzednich latach. W tym roku poza  zarządzaniem i administrowaniem obiektami, audytem nieruchomości, obsługą techniczną dodana została usługa utrzymania czystości. W przygotowanie do audytu zaangażowany  był specjalny zespół pracowników 24 Management, którym kierował Sylweriusz Florczak. Z przyjemnością możemy oznajmić iż całość przedsięwzięcia przebiegła bez zarzutu, a audytorzy byli pełni uznania dla jakości świadczonych przez 24 Management usług. Audyt zakończył się przyznaniem certyfikatu na następny rok.

PRZEDSTAWICIELE FIRMY 24 MANAGEMENT NA SYMPOZJUM DYREKTORÓW SZPITALI
2013-03-26

W dniach 20 - 22.03.2013. w Ciechocinku odbył się VI Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Administracyjnych, Eksploatacyjnych, Technicznych w Ochronie Zdrowia zorganizowany przez Polskie Centrum Edukacji. W tematyce szkoleń, w trzech sesjach przewijały się kwestie właściwego projektowania i doboru urządzeń infrastruktury technicznej i medycznej Szpitali.

Nasi przedstawiciele zostali zaproszeni na  zjazd  z prezentacją pt. „Wpływ rozwiązań projektowych na koszty eksploatacji w obiektach ochrony zdrowia – studium przypadku”.

Wystąpienie przygotowane na bazie informacji z wielu audytów technicznych Szpitali zostało pozytywnie przyjęte i wywołało dyskusję. Prezentowane przez dyrektora Jarosława Bembenka, przykłady i zdjęcia doskonale ilustrowały omawiane zagadnienia.

Audyt obsługi technicznej WSS nr 5 w Sosnowcu
2012-11-06

Podnoszenie wydajności pracy i optymalizacja kosztów to zmartwienie nie tylko dyrekcji przedsiębiorstw produkcyjnych. W październiku 2012 na zlecenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Nr 5 w Sosnowcu przeprowadzono audyt etatowej obsługi technicznej kompleksu budynków szpitala o łącznej powierzchni użytkowej ponad 65.000,m2.

Podtrzymanie zdolności użytkowych infrastruktury budynków  po 25 latach eksploatacji wymaga nieustannych nakładów i staranności.

Raport z audytu ułatwi Dyrekcji Szpitala podejmowanie racjonalnych decyzji w organizacji utrzymania ruchu.

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z MEDIA-SATURN POLSKA - ZŁOTE TARASY
2012-11-06

Rozwija się współpraca z firmą SATURN Polska. Po pilotażowej umowie z placówką w BLUE CITY przyszedł czas na sklep SATURN ulokowany w Złotych Tarasach.

Od listopada 24 MANAGEMENT prowadzi kompleksową obsługę techniczną tej prestiżowej placówki.

W zakresie obowiązków naszych serwisantów jest utrzymywanie sprawności instalacji elektrycznej, klimatyzacji i wentylacji oraz wodno kanalizacyjnej.

24 MANAGEMENT zorganizował obsługę prewencyjną i Help Desk umożliwiającą natychmiastowe działanie w sali sprzedaży oraz magazynach zlokalizowanych na kilku piętrach budynku.

Rezydencja Opera
2012-10-01

Po wybudowaniu wzbudzała wiele kontrowersji. Dziś na trwale wpisała się w otoczenie Ogrodu Saskiego. Rezydencja Opera to 39 ekskluzywnych apartamentów w najbardziej prestiżowej lokalizacji Warszawy.

Od 1 lipca zarządzamy nieruchomością zlokalizowaną przy ul. Niecała 7 w Warszawie.

Wstępem do zarządzania jest przeprowadzenie audytu technicznego. Ukończony w 2005 roku budynek nasycony jest nowoczesną infrastrukturą. Audyt ma usystematyzować starania o podtrzymanie wartości użytkowych i dać administracji podstawy do optymalizowania kosztów eksploatacji. Rezydencja Opera to kolejna wyjątkowa nieruchomość  zarządzana przez 24 MANAGEMENT. 

Znak graficzno - słowny 24 Management
2012-10-01

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił Spółce 24 MANAGEMENT prawa ochronnego na znak graficzno-słowny

24 MANAGEMENET ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z O.O.

Decyzja wydana na podstawie Ustawy Prawo własności przemysłowej daje nam wyłączne  prawo do posługiwania się znakiem graficznym oraz oznaczania go znaczkiem ®.

  Prawo własności przemysłowej przyznano Spółce na 10 lat z możliwością przedłużenia. Departament Badań Znaków Towarowych Urzędu Patentowego udzielając wyłączności na stosowanie znaku towarowego pośrednio stwierdził, że jesteśmy jedyną firmą posługującą się tą nazwą.

Rezydencja Foksal
2012-10-01

Apartamenty mieszkalne ze średnią powierzchnią 150 m2, dostępna dla mieszkańców recepcja z usługami concierge’a, centrum Wellness i SPA z basenem i saunami, salą fitness, boiskiem do squasha oraz indywidualnymi piwnicami do profesjonalnego starzenia wina – tak wyglądają współcześnie budowane rezydencje i apartamenty.

W listopadzie rozpoczęto usługę w nowo powstającej REZYDENCJI FOKSAL. Usługa wsparcia nadzoru inwestorskiego budowy jest wstępem do zarządzania tą luksusową nieruchomością. Uczestniczenie w odbiorach technicznych i przekazaniu nieruchomości do użytkowania ułatwia zarządcy poznanie obiektu i prawidłowe przygotowanie procedur obsługi i  regulaminów.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa
2012-10-01

Kompleksowe utrzymanie nieruchomości to usługa, którą coraz częściej wybierają nasi Klienci. Wybór jednej firmy biorącej odpowiedzialność za wsparcie administracji, obsługę techniczną nieruchomości i utrzymanie czystości przynosi wymierne korzyści. W październiku sfinalizowano umowę z  Fundacją Hospicjum Onkologiczne Świętego Krzysztofa na kompleksową obsługę nieruchomości na Ursynowie. W wyremontowanych w 2009 r. budynkach nasi pracownicy utrzymują czystość w części biurowej i szpitalnej oraz obsługują infrastrukturę techniczną.

Audyt techniczny Szpitala MSWiA w Warszawie
2012-10-01

Doskonałe rezultaty raportu z zeszłego roku, które przyniosły Szpitalowi ogromne korzyści finansowe spowodowały, że Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zlecił nam kolejny tym razem sprawdzający audyt techniczny.  Umowa z października 2011r. obejmuje:

 • sprawdzenie wdrożenia wniosków i zaleceń wydanych w ramach audytu
 • analizę zasilania kompleksu obiektów w energię elektryczną
 • analizę zasilania kompleksu obiektów w energię cieplną wraz z przygotowaniem bilansu cieplnego i wniosków o zmianę mocy zamówionej do SPEC
 • przygotowania głównych założeń do outsourcingu obsługi technicznej

Wyrażone zaufanie potwierdza dobre przygotowanie zawodowe naszych pracowników biorących udział w opracowaniu raportów. Do dnia dzisiejszego przeprowadzono kompleksowe i niezależne badanie wszystkich aspektów eksploatacji nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 1.200.000, m2.